06 - 51172930 contact@vatched.com

Algemene Voorwaarden VAtched – Virtual Assistant

Lees of download hier onze algemene voorwaarden voor Virtual Assistants.

Kennismaking
Op deze website kun je VAtched laten weten dat jij interesse hebt om een bijdrage te leveren aan het team van virtual assistants. Wees er van bewust dat VAtched enkel met zelfstandigen werkt. Het is niet mogelijk om als medewerker bij VAtched in dienst te treden. VAtched neemt contact met je op na de getoonde interesse. Na een eerste kennismaking en groen licht zal VAtched voor je aan de slag gaan.

 

Aanmelding

Intake

Je schrijft je als virtual assistant in en vult zo volledig mogelijk het online intake formulier in zodat VAtched in ieder geval een duidelijk beeld heeft van jouw opleiding, ervaring en wensen.

Door je online in te schrijven geef je toestemming om de gegevens die jij hebt ingevuld bij jouw inschrijving en noodzakelijk zijn voor uitoefening van eventuele werkzaamheden te verstrekken aan de klant. Met verstrekking van deze gegevens wordt natuurlijk rekening gehouden met de betreffende privacywetgeving.

Core Value Index

Vatched biedt jou als virtual assistant de mogelijkheid om een persoonlijkheidstest te doen. Zij gebruikt hiervoor de Core Value Index. Deze test geeft inzicht in jouw persoonlijke profiel. Dit geeft handvatten om jouw talenten optimaal te benutten en te kijken bij welke organisatie jij het beste past.

De test zal door VAtched worden gefaciliteerd. De kosten voor deze test zitten bij het inschrijfgeld inbegrepen Je ontvangt hiervoor natuurlijk een factuur van VAtched.

Als de betaling bij VAtched binnen is, krijg je een persoonlijke inlog per email toegestuurd. Deze zul je van HEYJIJ ontvangen. Dit is een bedrijf waarmee VAtched samenwerkt als het gaat om de Core Value Index. Binnen de online omgeving kun je de test maken. Dit zal zo’n 10-15 minuten in beslag nemen. Na het afsluiten van de testomgeving krijg je vrijwel direct jouw profiel. Dit profiel bevat een aantal pagina’s die je toelichting geven op de uitslag van jouw scan. Tevens zal VAtched de uitslag van de scan met jou bespreken. Zij zal contact met je opnemen om een afspraak in te plannen.

Uitkomsten van deze test bieden een mooie basis voor jouw profiel.

 

Match
VAtched spant zich in om een juiste passende match te vinden. Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting. Het is geen garantie op werk.

Ook jij bent natuurlijk vrij om een opdracht te weigeren.

De klant van VAtched verstrekt relevante informatie, waaronder een specifieke omschrijving van de functie, de vereiste en gewenste kwalificaties, duur van de opdracht en de werkzaamheden.

VAtched bepaalt of zij jou, met toestemming van jou, aan de klant voorstelt. Mocht de klant kennis met je willen maken dan kunnen jullie samen een afspraak inplannen. Zowel de klant als jij staan altijd vrij in de keuze om al dan niet met elkaar samen te werken.

VAtched kan en mag ook uit eigen beweging, natuurlijk in overleg met jou, zonder een daartoe strekkende opdracht of verzoek van de klant, potentieel geschikte virtual assistants aanbieden met het oog op (mogelijke) werkzaamheden.

VAtched schiet tegenover jou niet toerekenbaar tekort en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten, indien zij om welke reden dan ook niet of niet tijdig een opdracht aan kan aanbieden.

 

Wetgeving virtual assistant als zelfstandig professional

VAtched sluit met jou een overeenkomst van opdracht als je bij een klant van VAtched aan het werk kunt.

Door een overeenkomst van opdracht aan te gaan, geven VAtched en jij uiting aan de uitdrukkelijke wens om de werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW te doen verrichten, alsmede te voorkomen dat sprake is van één van de in de wet genoemde fictieve dienstbetrekkingen, met het gevolg dat VAtched dan wel opdrachtgever verantwoordelijk zou zijn voor inhouding en afdracht van loon-/inkomstenbelasting alsmede (sociale) premies, zulks in de breedste zin des woords.

Jij verklaart als virtual assistant de op jouw rustende verplichtingen krachtens de belastingen en sociale verzekeringswetgeving uitdrukkelijk zelf na te komen.